Gói Dưa Hấu Ruột Vàng -10 Hạt

10,000 8,000

  • GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
  • – Số hạt/gói: 10 Hạt
  • – Tỷ lệ nẩy mầm: >80%
  • Mùa Vụ: Thu Đông Xuân
  • – Nhiệt độ gieo: 15 – 30 độ
  • – Nhiệt độ ST: 15 – 35 độ-
  • Thời gian thu hoạch: 80-90 ngày