Gói Hạt Giống Atiso Xanh – 5 Hạt

10,000 8,000

  • – Số hạt/gói: 5 Hạt
  • – Tỷ lệ nẩy mầm: >80%
  • – Mùa Vụ: Thu Đông Xuân
  • – Nhiệt độ gieo: 15 – 30 độ
  • – Nhiệt độ ST: 15 – 35 độ
  • – Thời gian thu hoạch: 80-90 ngày
Danh mục: