Gói Hạt giống Cải Bẹ Xanh Mỡ 20gram

8,000 4,500

  • – Số hạt/gói: 20gram
  • – Tỷ lệ nẩy mầm: >80%
  • – Mùa Vụ: Thu Đông Xuân
  • – Nhiệt độ gieo: 15 – 25 độ
  • – Nhiệt độ ST: 10 – 35 độ
  • – Thời gian thu hoạch: 30 – 40 ngày
Danh mục: