Gói Hạt giống Cần Tây 2gram

6,000 4,500

  • GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
  • – Số hạt/gói: 2gram
  • – Tỷ lệ nẩy mầm: >80%
  • – Mùa Vụ: Thu Đông Xuân
  • – Nhiệt độ gieo: 15 – 30 độ
  • – Nhiệt độ ST: 10 – 35 độ
  • – Thời gian thu hoạch: 60 – 70 ngày
Danh mục: