Gói Hạt giống Cây Lựu Lùn 5 Hạt

10,000 8,000

  • – Số hạt/gói: 5 Hạt
  • – Tỷ lệ nẩy mầm: <80%
  • – Mùa Vụ: quanh năm
  • – Nhiệt độ gieo: 15 – 30 độ
  • – Nhiệt độ ST: 15 – 35 độ