GÓI HẠT GIỐNG CỦ CẢI TRẮNG 20g

8,000 5,400

  • * GIỚI THIỆU SẢN PHẨM- Số hạt/gói: 20gr
  • – Tỷ lệ nẩy mầm: >80%- Mùa Vụ: Thu Đông Xuân
  • – Nhiệt độ gieo: 15 – 25 độ
  • – Nhiệt độ ST: 10 – 30độ
  • – Thời gian ra hoa: 60-70ngày
Danh mục: