Gói Hạt giống Dưa Lưới Tròn 10 Hạt

  • GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
  • – Số hạt/gói: 10 Hạt
  • – Tỷ lệ nẩy mầm: >80%
  • – Mùa Vụ: Xuân Hạ Thu
  • – Nhiệt độ gieo: 15 – 25 độ
  • – Nhiệt độ ST: 15 – 35 độ- Thời gian thu hoạch: 75-85 ngày