Gói Hạt giống Hoa Cúc Vạn Thọ Mỹ 50 Hạt

10,000 8,000

  • – Số hạt/gói: 50 Hạt
  • – Tỷ lệ nẩy mầm: >80%
  • – Mùa Vụ: Quanh năm
  • – Nhiệt độ gieo: 15 – 25 độ
  • – Nhiệt độ ST: 10 – 35 độ
  • – Thời gian ra hoa: 65-75 ngày
Danh mục: