Gói Hạt giống hoa Đồng Tiền Kép 10 Hạt

10,000 8,000

  • – Số hạt/gói: 10 Hạt
  • – Tỷ lệ nẩy mầm: >80%
  • – Mùa Vụ: Thu Đông Xuân
  • – Nhiệt độ gieo: 15 – 25 độ
  • – Nhiệt độ ST: 10 – 35 độ
  • – Thời gian ra hoa: 95-105 ngày
Danh mục: