Gói Hạt giống rau Dền Khoang 20gram

8,000 4,500

  • – Số hạt/gói: 20 Gram
  • – Tỷ lệ nẩy mầm: >80%
  • – Mùa Vụ: Quanh năm
  • – Nhiệt độ gieo: 15 – 25 độ
  • – Nhiệt độ ST: 10 – 35 độ
  • – Thời gian thu hoạch: 55-55 ngày
Danh mục: