Gói Hạt Giống Rau Muống Cao Sản 50gr

7,000 5,400

  • GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
  • – Số hạt/gói: 50gr
  • – Tỷ lệ nẩy mầm: >80%
  • – Mùa Vụ:quanh năm
  • – Nhiệt độ gieo: 15 – 30 độ
  • – Nhiệt độ ST: 15 – 35 độ- Thời gian thu hoạch: 60-70 ngày
Danh mục: