Gói Hạt Giống Su Hào Xanh 1gr

8,000 6,300

  • – Số hạt/gói: 1gr
  • – Tỷ lệ nẩy mầm: >80%
  • – Mùa Vụ:quanh năm
  • – Nhiệt độ gieo: 15 – 30 độ
  • – Nhiệt độ ST: 15 – 35 độ
  • – Thời gian thu hoạch: 60-70 ngày
Danh mục: