Hạt Giống Cà Chua Lùn Đỏ 30 Hạt

10,000 8,000

  • GIỚI THIỆU SẢN PHẨM- Số hạt/gói: 30 Hạt
  • – Tỷ lệ nẩy mầm: >80%- Mùa Vụ: Thu Đông Xuân
  • – Nhiệt độ gieo: 15 – 30 độ- Nhiệt độ ST: 15 – 35 độ- Thời gian thu hoạch: 60 – 70 ngày
Danh mục: