Hạt giống Cà Rốt Tím 0.1Gram

10,000 8,000

  • – Số hạt/gói: 0.1 Gram
  • – Tỷ lệ nẩy mầm: >80%
  • – Mùa Vụ: quanh năm
  • – Nhiệt độ gieo: 15 – 30 độ
  • – Nhiệt độ ST: 15 – 35 độ
Danh mục: