Hạt Giống Củ Cải Đỏ 5gram

  • GIỚI THIỆU SẢN PHẨM- Số hạt/gói: 5gr
  • – Tỷ lệ nẩy mầm: >80%- Mùa Vụ: Thu Đông Xuân
  • – Nhiệt độ gieo: 15 – 25 độ- Nhiệt độ ST: 10 – 35 độ
  • – Thời gian ra hoa: 60-70 ngày
Danh mục: