Hạt Giống Hành tây 2gr

10,000 8,000

  • * GIỚI THIỆU SẢN PHẨM- Số hạt/gói: 2gr- Tỷ lệ nẩy mầm: >80%
  • – Mùa Vụ: quanh năm- Nhiệt độ gieo: 15 – 30 độ
  • – Nhiệt độ ST: 15 – 35 độ- Thời gian thu hoạch: 80-90 ngày
Danh mục: