Hạt Giống Hành Tây Tím

10,000 8,000

  • * GIỚI THIỆU SẢN PHẨM- Số hạt/gói: 2gr- Tỷ lệ nẩy mầm: >80%- Mùa Vụ: quanh năm- Nhiệt độ gieo: 15 – 30 độ- Nhiệt độ ST: 15 – 35 độ- Thời gian thu hoạch: 80-90 ngày
Danh mục: