Hạt Giống Hoa Thanh Trúc Mix 50 Hạt

10,000 8,000

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

– Số hạt/gói: 50 Hạt- Tỷ lệ nẩy mầm: >80%-

Mùa Vụ: quanh năm

– Nhiệt độ gieo: 15 – 30 độ

– Nhiệt độ ST: 15 – 35 độ- Thời gian thu hoạch: 80-90 ngày

Danh mục: