Hạt Giống Mầm Rau Muống

10,000 6,300

  • GIỚI THIỆU SẢN PHẨM-
  • Số hạt/gói: 50gr- Tỷ lệ nẩy mầm: >80%-
  • Mùa Vụ: quanh năm-
  • Nhiệt độ gieo: 15 – 30 độ- Nhiệt độ ST: 15 – 35 độ- Thời gian thu hoạch: 4-7 ngày
Danh mục: