Hạt Giống Tía Tô Cao Sản 2 Gam

10,000 8,000

  • * GIỚI THIỆU SẢN PHẨM- Số hạt/gói: 2gr
  • – Tỷ lệ nẩy mầm: >80%- Mùa Vụ:quanh năm
  • – Nhiệt độ gieo: 15 – 30 độ
  • – Nhiệt độ ST: 15 – 35 độ
  • – Thời gian thu hoạch: 60-70 ngày
Danh mục: