Xà Lách Cuộn Tím 0.5gr

10,000 8,000

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM- Số hạt/gói: 0.5gr- Tỷ lệ nẩy mầm: >80%-

Mùa Vụ:quanh năm- Nhiệt độ gieo: 15 – 30 độ-

Nhiệt độ ST: 15 – 35 độ- Thời gian thu hoạch: 60-70 ngày

Danh mục: