Hướng Dẫn Thuật Thôi Miên Và Điều Khiển Con Người

150.000

Số trang: 243
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

Thuật thôi miên là làm ngủ, thôi miên là làm một người nào đó áp dụng những biện pháp thích ứng nhừ vuốt (nhân điện), nói (dẫn dụ), ngó (khích thích giác quan).

Hết hàng